Nyheter

19 maj, 2020

Barnens årsmöte genomfört!

I söndags genomförde vi vårt allra första barnens årsmöte tillsammans med RFSISU, två spelare från varje lag fick representera sina lag (i dessa virustider) i åldern 8-15 år.
Barnen fick lära sig om hur ett årsmöte går till, viktiga termer och föreningslära. Representanterna från respektive lag hade fått fyra frågor att diskutera och reflektera över.

• Hur är en bra ledare?
• Hur skapar vi en bra klubbkänsla?
• Skall vi använda oss av toppning på DM från 12-års ålder?
• Hur kan vi få in pengar till föreningens ungdomslag - sälja, aktiviteter, jobba?

Omröstningar och frågeställningar skedde genom olika fysiska moment och givetvis hann vi spela lite innebandy mellan frågorna.
Styrelsen kommer nu ta med dessa tankar och idéer till det vanliga årsmötet dit alla medlemmar är välkomna och har rösträtt från 12 år.

En kul dag där vi som styrelse och sportgrupp verkligen fått många positiva saker att fundera på, saker som för oss är självklara ur ett vuxenperspektiv men som barnen har en helt annan syn på. Allt detta kommer vi jobba vidare med för att ytterligare utveckla vår förening och verksamhet.