Vår träningsmodell

Vår träningsmodell

Generellt om vår tränings- och inlärningsmodell
Vi använder oss av Svenska Innebandyförbundets modell kallad SIU-modellen som alla ledare i vår förening blir utbildade i.
Barnen delas in i olika nivåer:

• Grön 6-9 år
• Blå 9-12 år
• Röd 12-16 år
• Svart 16-21 år

Träning och övningar anpassas efter utövarnas förmågor såväl fysiskt som emotionellt/kognitivt på respektive nivå. Modellen tar också hänsyn till extra gynnsamma träningsperioder för optimal utveckling av olika fysiska kapaciteter.

Ledarmodell/träningsmodell

Föreningen delar in sin verksamhet efter utövarens ungefärliga ålder och har olika målsättningar för de olika grupperna. Detta avspeglar givetvis vilka kompetenser man behöver inom de olika nivåerna både som spelare och ledare.

Vi har tydliga konkreta målsättningar med vad man skall ha lärt sig på respektive nivå, detta för att kvalitetssäkra vår innebandyverksamhet och att spelarutbildningen blir komplett. Nedan ser ni exempel på vad vi fokuserar på för respektive område: Spelaren, Ledaren, Emotionell o Kognitiv utveckling.

Träningsmängd

Nedan beräkningar är rekommenderad träningsmängd baserad på 10 000-timmarsregeln för olika åldrar som togs fram och stödjer sig på teorier från den Kanadensiska LTAD modellen (Long Term Athlete Development) som förespråkar både en hälsosam livsstil och elitidrott.

Detta är en sammanställning utifrån tidigare SIU- modell (Svensk Innebandys utvecklingsmodell) som inte används i dagsläget. Nya SIU modellen är under uppbyggnad med dessa siffror är de senaste vi har som rekommendation och någon form av riktlinje i väntan på uppdatering.

Våra samarbetspartners