Röd nivå, 12-16 år

Rekommenderad träningsmängd

Rekommenderad träningsmängd 12-16år, Röd nivå
Aktivitet
2-3h skolidrott
3h aktiv lek/spel på skolgården
3h spontanidrott lek hemma eller på fritiden
4-6h innebandy eller annan sport under sommarsäsongen
2-4h andra sporter
1-2h match i veckan

13h till 21h rörelse per vecka

Spelaren

– Träna för att träna och utveckla innebandyspecifika färdigheter
– Optimal utveckling av styrka och aerob kapacitet med hänsyn till tillväxtkurvan
– Lära sig jobba med mentalförberedelser
– Kognitiv och emotionell utveckling
– Tekniska och taktiska färdigheter

Du som ledare skall fokusera på:

– Att utövarna utvecklar innebandyspecifika färdigheter
– Optimal utveckling av utövarnas styrka och aerob kapacitet med hänsyn till spelarnas respektive tillväxtkurva
– Introducera systematisk styrketräning
– Säkerställ tvåvägskommunikation och låt spelarna vara med o påverka beslut
– Du ansvarar fär 4-6h innebandyträning i veckan
– Ta hänsyn till när spelarna är födda på året. De tidigast utvecklade är ofta födda tidigast på året. Det kräver individanpassad träning.

Fysisk, kognitiv och emotionell utveckling

– Ungdomarnas förmåga att tänka abstrakt utvecklas till en vuxens nivå
– Ungdomarna kan känna stor känslomässig osäkerhet
– Att få vara tillsammans med kompisar blir allt viktigare
– Samhörighet och gemenskap till gruppen ökar
– Alla skall accepteras som de är

Generellt träningsupplägg

– 5% lekar med fokus på motorik o kordination
– 10% en spelare en boll
– 30% två spelare en boll
– 10% spelförståelse problemlösningsmoment
– 45% spel 3 mot 3 eller 5 mot 5

Våra samarbetspartners