Mer än klubba och boll

Vår strävan är att våra barn/ungdomar och övriga medlemmar skall lära sig lite mer än bara klubba och boll.

Sociala projekt

Vi är Sportkompis till Min Stora Dag där våra barn/ungdomar/medlemmar får jobba för andra barn som har en tuff vardag. Vi spelar utan sponsorer på kläderna med enbart deras logga(o gör olika event för att samla in pengar).

Miljö/hållbarhet

I år skall vi genomföra en ploggning och göra ”Örebro ännu bättre”. Våra medlemmar, samarbetspartners och alla som vill kan hänga med ut och plogga = ut o jogga samt plocka upp skräp som finns runt om i Örebro. Detta för att städa upp Örebro inför sommaren. Samlingspunkt på Stortorget där Fortum ställer ut containrar och våra samarbetspartners sponsrar med x-antal kr per insamlat kilo. Pengarna vi får in går till Min Stora Dag

Demokrati

Demokrati och föreningslära, vi genomför varje år Barnens/ungdomarnas årsmöte. Detta för att praktiskt jobba med demokratiska processer och hur en förening fungerar. I år kommer vi genomför detta årsmötet digitalt tillsammans med RFSISU Örebro.

Innebandy

Här strävar vi att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje individ att utvecklas i sin takt, tycka innebandy är kul och att vara i rörelse. Till säsongen 2020/2021 kommer vi jobba med att kvalitets säkra innebandyutbildningen för våra barn och ungdomar. För våra juniorer och äldre arbetar vi både med bredd och elit för att ha
så många i rörelse som möjligt.

Våra samarbetspartners