Om klubben

Om klubben

Örebro innebandyutveckling bildades i maj 2019 som en helt fristående förening till Örebro Innebandy och Örebro Innebandy ungdom. Örebro Innebandy utveckling består av barn/ungdomslag, juniorlag samt bredd lag upp till div2.
Vi är i dagsläget 230 medlemmar och växer, vill man spela hos oss så finns det plats i samtliga barn/ungdomslag för tillfället. Vi vill inte tacka nej till någon.
Vår målsättning är att bedriva Sveriges bästa barn- och ungdomsutbildning för pojkar, flickor och juniorer. Med bästa utbildningen menar vi att vi ger alla spelare de bästa förutsättningarna för att lyckas utifrån sin utgångspunkt och behov. För detaljer se gärna vår träningsmodell.
Börjar man spela hos oss kommer man erbjudas både bredd och elitverksamhet hos oss eller våra syskonföreningar. Vi skall bedriva bredd/motionsverksamhet, för de spelare som vill elitsatsa från juniorålder erbjuder vi de förutsättningar som krävs för att i vuxen ålder nå sin fulla potential.
Vi tror på att skapa bra medborgare, vår modell för barn/ungdomsspelare står på fyra ben där samtliga spelare i föreningen är aktiva inom följande områden:
 Demokrati/föreningsfrågor
 Social projekt för att lära sig jobba för andra
 Hållbarhet och miljö
 Innebandy

Verksamheten ska präglas av långsiktighet, där målet är att de killar och tjejer som vill spela innebandy i Örebro innebandy får bästa möjliga förutsättningar för detta. ”Målet är att så många som möjligt ska spela innebandy så länge som möjligt och att så många som möjligt ska bli så duktiga som möjligt. Att uppnå detta är fullt möjligt om det görs på rätt sätt.
Det tar tid att lära sig spela innebandy. Därför måste fokus ligga på utbildning, att utbilda innebandyspelare. Det viktigaste är att träna på rätt saker i rätt skede, att lära sig själva spelet och inte att vinna matcher. Verksamhetsidén ska till varje pris efterföljas, det ger utveckling. Fokus på träningarna är mycket bollkontakt, där teknikträningen är central. Spelarna ska genom träning lära sig sporten från grunden vad gäller teknik, att hålla klubban rätt, slå och ta emot passningar, dribbla och skjuta. Spelförståelse ska också förvärvas, vilket betyder kunskap om anfallsspel, försvarspel, att veta hur man ska springa och varför etc.

Kamratskap och god stämning är grunden för all idrott. Utifrån det är god karaktär det viktigaste att utveckla som idrottare och innebandyspelare. Det viktigaste är – det är ett krav – att man är en juste kompis och att man lyssnar på andra, har fokus och rätt inställning till idrott. Föreningen ska genomsyras av en känsla av gemenskap där man hjälpas åt och stöttar varandra. Alla är lika mycket värda, barn som föräldrar, och ska utifrån det få samma tid och uppmärksamhet. Spelare, ledare och föräldrar ska visa respekt för sin omgivning (inkl. domare och motståndare). Det ska vara roligt att vara spelare, ledare och förälder i Örebro innebandy.

Du som spelare i Örebro innebandy

Du spelar innebandy i Örebro innebandy helt frivilligt och på din fritid, precis som dina ledare. Du måste själva sätta upp mål för ditt idrottande, men givetvis tillsammans med dina föräldrar och dina ledare. Föreningen förväntar sig att du som spelare tränar så ofta som möjligt och gör ditt bästa på varje träning.

Du som förälder

För att din son/dotter ska kunna delta i verksamhet krävs det att du som förälder ställer upp på det som klubben behöver hjälp med, d.v.s. betala avgifter, licenser, fixa fika, sälja lotter, delta i utvecklingsgrupper mm. Detta kan se lite olika ut i de olika träningsgrupperna/lagen. Vad som gäller i din sons/dotters träningsgrupp/lag gör spelare, föräldrar och ledare upp och planerar tillsammans, på lika villkor.
Du behöver hålla dig informerad om vad som händer och är på gång i föreningen och i träningsgruppen/laget. Det är bra om du så ofta du kan kommer och tittar på matcher för att ge laget och ditt barn stöttning. Det är av största vikt att föräldrar och ledare ”talar samma språk” till barnen och att du som förälder refererar till att det ledarna säger är det som gäller. Har du frågor eller synpunkter rörande verksamheten är du välkommen att komma med dessa till ledarna i laget eller någon annan representant för klubben.

Tävla och vinna

Idrott handlar både om ”socialisering” och om tävling. Spelarna måste på sikt lära sig att förhålla sig till den prestationsvärld som elitidrott innebär i form av tävling och uttagningar – detta som ett led i utbildningen. När det är dags för detta beror på utvecklingsnivå och ålder. Ju äldre man blir ju mer kommer fokus att flyttas från det sociala, som det centrala, till prestation och tävling. Detta behöver ledare förmedla och förhålla sig till för att förbereda spelarna – i utbildningssyfte, inte i syfte att vinna matcher. För närvarande har man från klubbens sida endast uttalat ett mål att vinna, i DM, SM och vissa cuper. Vid dessa tillfällen ska ”bästa laget för dagen” stå på plan. I dessa arrangemang har klubben ett mål att lagen jobbar för att gå så långt som möjligt, vilket innebär att fokus ligger på att vinna matcher. Till dessa arrangemang tas det bästa laget ut oavsett ålder. I all övrig verksamhet skall alla som åker till match få spela, ingen toppning får ske och utbildning går före vinster.

Att spela innebandy hos Örebro Innebandy skall ge möjligheter att våga drömma.

Våra samarbetspartners