Blå nivå, 9-12 år

Rekommenderad träningsmängd

Rekommenderad träningsmängd 9-12år, Blå nivå
Aktivitet
2-3h skolidrott
3h aktiv lek/spel på skolgården
3-5h spontanidrott lek hemma eller på fritiden
2,5-4h innebandy eller annan sport under sommarsäsongen
2-4h andra sporter

12,5h till 19h rörelse per vecka

Spelaren

Här håller vi fokus på att lära sig träna, exempel nedan.
– Utveckla generella idrottsfärdigheter inom Innebandyn
– Grundläggande tekniska och atletiska färdigheter
– Introduktion till mental förberedelse
– Enklare tränings periodiseringar

Du som ledare på blå nivå skall fokusera på:

– Att utövarna utvecklar sina atletiska färdigheter
– Grundläggande tekniska färdigheter
– Att du är positiv och bidrar till att stärka spelarnas självkänsla
– Att planera aktiviteter som garanterar succé
– Du ansvarar för 2-4h träning/vecka under säsong
– Uppmuntra deltagarna till fysisk aktivitet

Kognitiv/Intellektuell utveckling

– Kan reflektera över saker och händelser
– Kan se saker ur flera perspektiv
– Börjar få ett abstrakt tänkande
– Rädda för att misslyckas

Emotionell utveckling

– Det sociala samspelet ökar
– Det är roligt att samarbeta
– Nyfikenheten är stor
– Nyanserade känsloyttringar
– Den empatiska förmågan ökar

Generellt träningsupplägg

– 15% lekar- inriktning på styrka, motorik, koordination
– 15% bollek en spelare en boll
– 25% Två spelare en boll
– 30% spel 3 mot 3 eller 5 mot 5
– 15 övrigt

Våra samarbetspartners