Om klubben

Om klubben

Örebro innebandy bildades 2010 som IBF Örebro. Ungdomsverksamheten ökar för varje år och varje höst startar vi upp nya lag både på flick- och pojksidan. Det finns många väldigt engagerade, målinriktade, träningsvilliga och talangfulla spelare på ungdoms- och barnsidan. Vi är nu drygt 230 medlemmar.
Föreningen har en tydlig och uttalad tanke om att bedriva bra och professionell innebandyutbildning. Alla killar och tjejer ska så långt möjligt erbjudas en god och kreativ lärandemiljö. Målet är att man som medlem och/eller på annat sätt aktiv i Örebro innebandy – spelare, ledare, förälder eller funktionär – ska känna sig som en del av en förening. Att samtliga inblandade bidrar och visar engagemang blir extra viktigt inom Örebro innebandy, då föreningen bedrivs helt på ideell basis, i alla sina delar. Ledare och spelare, på olika nivåer, ska ha kontakt och utbyte med varandra. För att lära och inspireras.
Verksamheten ska präglas av långsiktighet, där målet är att de killar och tjejer som vill spela innebandy i Örebro innebandy får bästa möjliga förutsättningar för detta. ”Målet är att så många som möjligt ska spela innebandy så länge som möjligt och att så många som möjligt ska bli så duktiga som möjligt. Att uppnå detta är fullt möjligt om det görs på rätt sätt. ”Ett lag är aldrig sämre än den bäste spelaren och aldrig bättre än den sämste.”

Det tar tid att lära sig spela innebandy. Därför måste fokus ligga på utbildning, att utbilda innebandyspelare. Det viktigaste är att träna på rätt saker i rätt skede, att lära sig själva spelet och inte att vinna matcher. Verksamhetsidén ska till varje pris efterföljas, det ger utveckling. Fokus på träningarna är mycket bollkontakt, där teknikträningen är central. Spelarna ska genom träning lära sig sporten från grunden vad gäller teknik, att hålla klubban rätt, slå och ta emot passningar, dribbla och skjuta. Spelförståelse ska också förvärvas, vilket betyder kunskap om anfallsspel, försvarspel, att veta hur man ska springa och varför etc.
Kamratskap och god stämning är grunden för all idrott. Utifrån det är god karaktär det viktigaste att utveckla som idrottare och innebandyspelare. Det viktigaste är – det är ett krav – att man är en juste kompis och att man lyssnar på andra, har fokus och rätt inställning till idrott. Föreningen ska genomsyras av en känsla av gemenskap där man hjälpas åt och stöttar varandra. Alla är lika mycket värda, barn som föräldrar, och ska utifrån det få samma tid och uppmärksamhet. Spelare, ledare och föräldrar ska visa respekt för sin omgivning (inkl. domare och motståndare). Det ska vara roligt att vara spelare, ledare och förälder i Örebro innebandy.

Den individuella innebandyutbildningen

Den individuella innebandyutbildningen
Givetvis är det viktigt att vinna matcher, det är ändå det spelet går ut på, men inte till viket pris som helst. Och definitivt inte på bekostnad av att inte alla får vara med eller på bekostnad av spelidé och/eller verksamhetsidé. Att spela ett spel där alla vet vad de ska göra och också kan utföra det är svårt, att vinna matcher är lätt. Att toppa i tidig ålder för att vinna matcher är för det mesta förkastligt, det ger inte utveckling på lång sikt utan endast – eventuellt – resultat på kort sikt.
Nivåanpassning är något helt annat. Nivåanpassning handlar om att en spelare får möjlighet att träna och spela tillsammans med andra spelare på samma utvecklingsnivå, där ett ömsesidigt utbyte kan ske. Det är av största vikt att de aktiva får möjlighet att träna och spela match utifrån sin egen ambitionsnivå, intresse och utvecklingsnivå för dagen, allt för att klubbens mål ska nås. En tanke om nivåanpassning bör finnas både på träning och match, dock inte hela tiden så det utvecklas A- och B-lag, men för att ge möjlighet till utveckling. Även intresse för sporten i allmänhet, träningsnärvaro eller social mognad kan utgöra underlag för vilken ”nivå” en spelare har. Nivåanpassning syftar aldrig till att vinna matcher, till skillnad mot toppning som alltid gör det.

Den personliga utvecklingsnivån är givetvis inte den samma hela tiden, utan förändras över tid beroende på hur mycket man tränar, hur man växer och hur man utvecklas socialt. Det är utifrån det oerhört viktigt att ledare är flexibla och följer spelarnas utveckling så att inte träningsgrupper blir statiska.
I denna klubb och i laget finns en tanke om att de killar och tjejer som kommit långt i sin spelutveckling ska få möjlighet att spela med killar och tjejer som är ett eller två år äldre, alltså i det lag som finns ett åldersteg upp. Att ”flytta upp killar/tjejer” som har nytta av och är i behov av det leder till ökad motivation och ytterligare utveckling. Dessutom ger det övriga tjejer/killar i laget mer speltid och en möjlighet att ta ett större ansvar i tränings- och matchsituationer.

Fleridrottande

Inom Örebro innebandy uppmuntras fleridrottande, eftersom det breddar träningen och utvecklar spelare både fysiskt och socialt genom att vara i olika sammanhang. Därför ska detta underlättas. Givetvis är träningsflit och träningsnärvaro viktigt för att förtjäna sin speltid och under säsongen är det rimligt att ställa krav på spelarna att prioritera innebandy. Dock är det så att så länge idrott är en spelares fritidsaktivitet är det träning, även om det är en annan idrott än innebandy. Detta gäller givetvis i första hand sommaren.

Du som spelare i Örebro innebandy

Du spelar innebandy i Örebro innebandy helt frivilligt och på din fritid, precis som dina ledare. Du måste själva sätta upp mål för ditt idrottande, men givetvis tillsammans med dina föräldrar och dina ledare. Föreningen förväntar sig att du som spelare tränar så ofta som möjligt och gör ditt bästa på varje träning. När du inte har möjlighet att träna förväntas du meddela din ledare detta. Det är viktigt att komma i tid till träningar och matcher och att ha med rätt utrustning.
Eftersom innebandy är en lagidrott får du ibland ställa upp för laget och spela på en position som du själv helst inte vill spela på, men som gynnar laget mest. I ett lag måste alla alltid vara beredda att underkasta sig lagets bästa. Detta ska givetvis kombineras med den enskildes bästa, på sikt.

Du som förälder

För att din son/dotter ska kunna delta i IBF Örebros verksamhet krävs det att du som förälder ställer upp på det som klubben kräver och behöver hjälp med, d.v.s. betala avgifter, licenser, fixa fika, sälja lotter, delta i utvecklingsgrupper mm. Detta kan se lite olika ut i de olika träningsgrupperna/lagen. Vad som gäller i din sons/dotters träningsgrupp/lag gör spelare, föräldrar och ledare upp och planerar tillsammans, på lika villkor.
Du behöver hålla dig informerad om vad som händer och är på gång i föreningen och i träningsgruppen/laget. Det är bra om du så ofta du kan kommer och tittar på matcher för att ge laget och ditt barn stöttning. Det är av största vikt att föräldrar och ledare ”talar samma språk” till barnen och att du som förälder refererar till att det ledarna säger är det som gäller. Har du frågor eller synpunkter rörande verksamheten är du välkommen att komma med dessa till ledarna i laget eller någon annan representant för klubben.

Tävla och vinna

Idrott handlar både om ”socialisering” och om tävling. Spelarna måste på sikt lära sig att förhålla sig till den prestationsvärld som elitidrott innebär i form av tävling och uttagningar – detta som ett led i utbildningen. När det är dags för detta beror på utvecklingsnivå och ålder. Ju äldre man blir ju mer kommer fokus att flyttas från det sociala, som det centrala, till prestation och tävling. Detta behöver ledare förmedla och förhålla sig till för att förbereda spelarna – i utbildningssyfte, inte i syfte att vinna matcher. För närvarande har man från klubbens sida endast uttalat ett mål att vinna, i DM, SM och vissa cuper. Vid dessa tillfällen ska ”bästa laget för dagen” stå på plan. I dessa arrangemang har klubben ett mål att lagen jobbar för att gå så långt som möjligt, vilket innebär att fokus ligger på att vinna matcher. Till dessa arrangemang tas det bästa laget ut oavsett ålder.
Alla spelare kommer alltså inte att vara aktuella för DM och SM utan dessa arrangemang vänder sig till de spelare som kommit allra längst i sin utveckling. Vissa spelare skulle rent teoretiskt kunna spela i tre åldersklasser.

Våra samarbetspartners